OM OSS
 


Vilka är vi?


Reumatiker i Samverkans forskningsfond, grundades år 2001 på
initiativ av Reumatikerdistrikten i Västra Sverige. Fonden startades
till förmån för utbildning och reumatologisk forskning främst inom
området Västra Götaland och Halland.
Fonden har sitt säte i Västra Götaland.

Forskningsfondens existens är helt beroende av donationer,
minnes-och högtidsgåvor, arv och testamenten. Genom att skänka
en gåva till fonden kan forskningen kring reumatiska sjukdomar
utökas och du bidrar till att göra en insats för att komma lösningen
på reumatismens gåta närmare.

Fondens förvaltning och räkenskaper granskas årligen av revisors-
nämnden auktoriserad eller godkänd revisor. Därutöver granskas
fondens hela verksamhet av Svensk Insamlingskontroll vilket är
din garanti för att din gåva används till rätt ändamål.
I Sverige finns det drygt en miljon reumatiker.

Reumatism drabbar alla åldersgrupper och
är en av de största folksjukdomarna.

Genom gåvor, insamlingar och olika aktiviteter kan
fonden årligen dela ut pengar till reumatologisk forskning.

STYRELSE

Fonden består av en styrelse på 4 personer,
från Västra Sverige.


 
Sven-Gösta Dovmyr, Ordförande

 
Margareta Palmgren, Kassör

 
Torgny Olsson, Ledamot

 
Birgitta Berntsson, Ledamot

 

 

 

 
   Copyright © 2008-2019 Reumatiker i samverkan i Västra Sverige