REUMATISM
 
Reumatism


Reumatism är ett samlingsbegrepp för sjukdomar i rörelseorganen.
Reumatism är en sjukdom som kan drabba alla, barn, unga och
gamla. Reumatism tillhör de dolda handikappen, oftast syns inte
sjukdomen utanpå.Reumatiska sjukdomar består av över 80 olika
diagnoser med ett flertal under-diagnoser. Detta medför att det
kan vara svårt att fastställa rätt diagnos. De allra flesta diagnoserna
är kroniska*. Reumatism är en av våra största folksjukdomar.
Över en miljon svenskar (d.v.s.var 8:e) är drabbade.

* kronisk, inom medicinen: stadigvarande,
ihållande, långsamt fortlöpande eller obotlig.

RA = Reumatoid artrit-ledgångsreumatism, kännetecknas av en
kronisk inflammation i kroppens leder. Inflammationen har stark
förmåga att bryta ned brosk, intilliggande ben, senor och artärer.
Även ögon, hud och andra organ kan bli attackerade.

Orsaken är något oklar, men verkar vara multifaktorell. I Sverige
har knappt 1% RA, och sjukdomen är vanligare hos kvinnor än hos
män. RA debuterar ofta som en inflammation i flera leder.

Inflammationen är ofta symmetrisk, vilket innebär att t. ex. höger
och vänster sida drabbas likadant. Det är de små lederna som
oftast drabbas. Lederna är ofta stela på morgnarna.

RA kan även drabba andra delar av kroppen än lederna.
Lederna får ofta felställningar.
Sjukdomen går ofta periodvis, i så kallade "skov".

 

 

 
 
 
 
   Copyright © 2008-2019 Reumatiker i samverkan i Västra Sverige